رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات نیم‌فصل […]

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات نیم‌فصل باشگاه‌های لیگ برتر و دسته اول، توضیحاتی در این مورد ارائه داد.

 

 

به گزارش سایت سازمان لیگ، مصطفی شهبازی اظهار داشت: پنجره نقل و انتقالات نیم فصل جاری از ۲ دی تا ساعت بیست و چهار ۲۹ دی ۹۴ باز خواهد بود. در این مورد، هر باشگاه لیگ حرفه ای شامل لیگ برتر و دسته اول، می تواند حداکثر با ۶ بازیکن عقد قرارداد کرده و پس از ثبت در مسابقات از آنان استفاده کند.

وی گفت: اگر باشگاهی تا سقف ۲۷ نفر ۶ بازیکن جای خالی داشته باشد، مستقیما عقد قرارداد کرده و ثبت می کند و اگر تا سقف ۲۷ نفر جا نداشته باشد می تواند با ۶ نفر فسخ قرارداد کرده و بازیکن جدید جایگزین کند.باشگاه هایی که از سه سهمیه آزاد استفاده کرده اند، در صورت فسخ قرارداد با این بازیکنان نمی توانند بازیکن دیگری جایگزین کنند.

شهبازی گفت: اگر باشگاه ها از ۴ بازیکن سهمیه خارجی استفاده کرده باشند اگر در بازه زمانی نیم  فصل، حتی با ۴ بازیکن هم فسخ قرارداد کنند، می توانند با شرایط و مقررات آیین نامه نقل و انتقالات بازیکن خارجی جایگزین کنند.

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ بیان کرد: در صورتی که باشگاه های لیگ برتر از ۸ بازیکن زیر ۲۱ سال استفاده کرده باشند و در این بازه زمانی نیم  فصل با هر چند نفر از این ۸ بازیکن فسخ قرارداد کنند می توانند به همان تعداد بازیکن جایگزین کنند.

وی در پایان گفت: باشگاه ها به غیر از استخدام بازیکنان مجاز (۶ نفر) می توانند بازیکنان مصدوم خود را با تایید کمیته محترم پزشکی از لیست خارج و جایگزین کنند، اما بازیکن مصدوم خارج شده تا پایان فصل مجاز به همراهی هیچ تیمی نخواهد بود.