ملوانان که تاکنون از لباسهای برند مجید در بازیهای لیگ برتر استفاده کردند ، در بازی سایپا با لباسهای جدیدِ […]

ملوانان که تاکنون از لباسهای برند مجید در بازیهای لیگ برتر استفاده کردند ، در بازی سایپا با لباسهای جدیدِ برندِ جیووا به میدان خواهند رفت .