خبر تلخ است و تکان دهنده . عزیز پیرزاد ، سنگربان سالهای نه چندان دور ملوان به کما رفت . […]

خبر تلخ است و تکان دهنده . عزیز پیرزاد ، سنگربان سالهای نه چندان دور ملوان به کما رفت .

 

سخت است دیدن جسم رنجورش روی تخت بیمارستان برای مایی که عادت داشتیم عزیز را با آن قامت رعنا به خاطر آوریم . دروازبانی که همیشه رقیب بود اما قبل از آن رفیقی بود دوست داشتنی . با آن لبخندهای همیشگی اش . با آن اخلاق بی مانندش که هیچگاه نه کسی را آزرد و نه دلی را شکست . عزیز بود ، عزیز ماند و عزیز هم خواهد ماند .

امروز این دوست دوران قدیم چشم به دعای همه ما دارد تا دوباره بازگردد و قلبهای نگرانی که به انتظار لبخند دوباره اش نشسته اند را آرامش بخشد . دست به دعا برمیداریم و از خدایی که رحمان و رحیم است شفای این جوان رشید شهرمان را مسئلت میداریم چرا که میدانیم برای آن مهربانِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد …

هــمــیــشــه ، هــمــیــشــه و هــمــیــشــه امــیــدی هــســت … یامن اسمه دواء و ذکره شفا .

 

رضا مظلوم

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net