در کنگره کنفدراسیون کانوئینگ آسیا، ایران به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا رشته کانوپولو در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.   […]

در کنگره کنفدراسیون کانوئینگ آسیا، ایران به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا رشته کانوپولو در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.

 

 

 

به گزارش خبرگزار تسنیم، کنگره کنفدراسیون کانوئینگ آسیا پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی امرروز برگزار شد که طی آن در این کنگره ایران به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا رشته کانوپولو در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.

 

به علاوه دنیامالی با حفظ سمت نماینده قاره آسیا به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا انتخاب شد.

 

به علاوه از قلم‌سیاه که چند سال دبیر کل آسیا بود، تقدیر شد، البته به دلیل عدم حضور قلم‌سیاه در این مراسم امینی، رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان لوح یادبود وی را دریافت کرد.

 

منبع : مهر