به گزارش سازمان لیگ فوتبال ایران ، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی بازیکنان محروم هفته یازدهم لیگ برتر […]

به گزارش سازمان لیگ فوتبال ایران ، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی بازیکنان محروم هفته یازدهم لیگ برتر را اعلام کرد.


 

سیامک کوروشی از نفت تهران،عزت الله پورقازاز ملوان بندر انزلی ،وحید محمد زاده از سایپا و احمد امیر کامدار از سیاه جامگان مشهد محرومان این هفته لیگ برتر هستند.