اعتراض ملوانان به سه جلسه محرومیت محمد آبشک مورد قبول قرار گرفته و فدراسیون فوتبال اعلام کرده که پس از […]

اعتراض ملوانان به سه جلسه محرومیت محمد آبشک مورد قبول قرار گرفته و فدراسیون فوتبال اعلام کرده که پس از دو هفته محرومیت، آبشک را بخشیده است. در این صورت او فردا می تواند برابر پرسپولیس بازی کند.

 

منبع : روزنامه خزر