بعد از مذاکرات رئیس هیات مدیره ملوان،‌ حضور مالک جدید برای این باشگاه قطعی به نظر می رسد.     […]

بعد از مذاکرات رئیس هیات مدیره ملوان،‌ حضور مالک جدید برای این باشگاه قطعی به نظر می رسد.

 

 

به گزارش خبرنگار کاپ، بعد از اینکه در ابتدای فصل جاری هیات مدیره ملوان با سیروس محجوب قطع همکاری کرد،‌ فردی به نام داریوش بهشتی چند هفته ای غیررسمی مالکیت این باشگاه را برعهده داشت که او هم به خاطر عدم پرداخت مبالغی که تعهد کرده بود، کنار گذاشته شد. از آن پس هیات مدیره ملوان به ریاست احمد دنیامالی تصمیم گرفت موقتا هدایت باشگاه را بدون حضور اسپانسر در دست بگیرد.

 

با این حال دنیامالی که در این مدت با افراد حقیقی و حقوقی زیادی برای مالکیت در ملوان مذاکره کرده بود، در نهایت با یک شرکت به توافق رسید. انتقال ۷۰ درصد سهام باشگاه ملوان به این شرکت تقریبا قطعی شده و احتمالا هفته آینده نیز قراردادش امضا می شود.

 

دنیامالی، رئیس هیات مدیره ملوان با تایید این خبر به کاپ گفت:‌ نمایندگان مالک جدید باشگاه در روزهای اخیر از تمرینات و ساختمان اداری بازدید کردند. آنها تعهد کرده اند که به محض عقد قرارداد ۴ میلیارد به تیم بپردازند و بعد از نیم فصل مبالغ بعدی پرداخت خواهد شد. البته برای حفظ آرامش تیم تا نهایی نشدن قراردادمان با مالک جدید،‌ نام آنرا رسانه ای نخواهیم کرد.