ثانیه هایی قبل از زدن ضربه پنالتی، پاشنکو به سراغ کاپیتان امروز ملوانی ها رفت و با وی به مشورت […]

ثانیه هایی قبل از زدن ضربه پنالتی، پاشنکو به سراغ کاپیتان امروز ملوانی ها رفت و با وی به مشورت پرداخت.

 

 

به گزارش “ورزش سه”، پس از سوت داور به نشانه اعلام پنالتی به نفع پدیده ای ها، سرگئی پاشنکو به سراغ مازیار زارع رفت و با او به مشورت پرداخت. این احتمال وجود دارد به دلیل دو فصل حضور محسن یوسفی در بین ملوانان، دروازه بان این تیم از کاپیتان انزلی چی ها مشورت خواست و در نهایت وی توانست از پس این پنالتی بربیاید و هنوز مشخص نیست به دلیل توصیه زارع بود و یا نه!