مسئول صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ از امکانات باشگاه ملوان بازدید خواهد کرد.     به گزارش کاپ ، سهیل […]

مسئول صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ از امکانات باشگاه ملوان بازدید خواهد کرد.

 

 

به گزارش کاپ ، سهیل مهدی فردا در باشگاه ملوان حضور خواهد یافت تا از امکانات و تجهیزات این باشگاه و همچنین ورزشگاه تختی انزلی بازدید به عمل آورد.

 

 

قرار است طی روزهای آینده هم نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به انزلی بروند و از ورزشگاه تختی بازدید کنند.

 

 

منبع : کاپ