ملوانها باید به استیلی کمک کنند ——————————————————— درفوتبال حرفه ای ایران تیمهای لیگ برتر از منابع مالی متفاوت ارتزاق می […]

ملوانها باید به استیلی کمک کنند
———————————————————

درفوتبال حرفه ای ایران تیمهای لیگ برتر از منابع مالی متفاوت ارتزاق می کنند،بعضی از تیم ها به سبب اتصال به منابع دولتی ونیمه دولتی همیشه دررفاه نسبی به سربرده وبه بالانشینی عادت کرده اند.

این تیم ها اکثر مسافرتها واقامتهایشان به سبک مرفهان بی درد وپرداختهایشان “منظم وطبق برنامه” است.

رسیدگی دایمی- از محل صنایع مادر- به این گونه تیمها وبهره برداری از منابع غیرخصوصی به پررنگ شدن واژه “تبعیض درفوتبال ایران” کمک کرده وجنگ نابرابر تیمهای سوگلی با حریفان بی بضاعت درحکم مقابله فیل وفنجان است!

تیم های پولدار دولتی ونیمه دولتی از دیرباز تاکنون فوتبال ایران را دررسیدن به اهداف مدرن حرفه ای “حتی به سبک همسایه مجاورمان ترکیه”بازداشته اند وخرج کرد آنها از کیسه منابع ملی یادآوراین شعرمعروف است:

“خرج که از کیسه مهمان بود         حاتم طایی شدن آسان بود!”

…دراین فوتبال اگر پول را درهرسال از “صنایع مادر “تصویب وفاکتور کنند وچون لقمه آماده دردهان تیم هایxوyوzبگذارند کارشاقی نکرده اند !

این درحکم نیاموختن ماهیگیری وخرید هرساله ماهی است!

دراین فوتبالی که هیچ چیزسرجایش نیست وخیلی ها به عشق فاکتورسازی دردوروبرباشگاه ها می پلکند ؛افرادخارج از گود باشکمهای برآمده ،حتی اگر درباغ فوتبال نباشد بابهره گیری از پولهای یامفت وزحمت نکشیده می توانند به اصطلاح “مدیریت هزینه” لقب بگیرندو این اصلا هنر نیست!

——————————————————–

واما…….قوی سپید!!

ملوان -قوی سپیدخزر -سالهاست که پروبالش را درفوتبال بی رحم ایران زخمی کرده اند!

 

اززمانی که فوتبال ما باتولد تیمهای زودگذری چون پورا،بهمن،تجارت،کشاورز وغیره ،آغشته به پولهای بی حساب وکتاب شد ، بازیکنان تیمهای سازنده برای ساختن آلونک مجلل تربرای خانواده شان، مجبوربه پذیرفتن پیشنهادهای اغواکننده این گونه تیمها شده ومسیر فوتبال مااز بزرگراه به “جاده خاکی” منحرف گشت!!

 

درچرخه بی رحم فوتبال حرفه ای ایران بسیاری از تیمهای ریشه ای هم چون برق شیراز،نفت آبادان،کیان،اکباتان،آرارات،ابومسلم،نساجی،ایرسوتر،شموشک،ماشین سازی و….به مرورزمان کم آوردند ودراین بین ،شاید ملوان بندرانزلی شاهکارکرده که به لطف “همیت شهری وعرق طرفدارانش”همچنان پابرجامانده است.!!

درجنگ نابرابروبی رحمانه فوتبال حرفه ای ملوانها تنها دوراه درپیش روداشتند.

آنها یابایددراین جنگ نابرابرباتیمهای متمول دولتی ونیمه دولتی تسلیم شده وکنارمی کشیدند ویااینکه ،علیرغم میل باطنی ،درعقایداستوار وبحقشان مبنی براستفاده از سرمربیان بومی تجدید نظر می کردند تا باقی بمانند!
ملوانهابرای بقاءدرمیان سیل بنیان کن لیگ برتر ایران راه دوم رابرگزیده وکمی منعطف شدندتابنیان باشگاه پابرجابماند!!

راه جدید باشگاه درلیگ پانزدهم!
——————————————————–

حالا ملوان پس از اسکوچیچ ویک مربی بی نام ونشان خارجی دیگر،فیروزکریمی وقلعه نویی رابه خوددیده وچندروزی است که باحمیداستیلی کنارآمده است.

گفته می شودپس از عدم توافق باقلعه نویی،چهارگزینه به نامهای (مایلی کهن،ابراهیم زاده،استیلی ومرفاوی)روی میزباشگاه بود که مدیران ملوان استیلی را برگزیدند!

به نظرمی رسد که انتخاب استیلی برای هدایت ملوان، باانگیزه”جذب اسپانسرهای قوی”از طریق دوستان زی نفوذ” این مربی”صورت گرفته است چون یادمان نرفته که همین دوستان به محض قبول مدیریت وسرمربی گری حمیداستیلی درباشگاه راه آهن پول هنگفتی رابه بدنه تیم تهرانی تزریق کرده بودند واگر مسایل حاشیه ای گریبان راه آهن را نمی گرفت هنوز استیلی وحمایت کننده های مالی همراه او درلیگ برتر حضور فعال داشتند!

بهرحال  مشخص است که حمیداستیلی ضمن پذیرش بی قید وشرط سرمربیگری ملوان انگیزه های فراوان خود را برای ورود مجدد به گود فوتبال ایران بروز داده است وراه او از بازی خانگی هفته سوم لیگ برتر دربرابر استقلال اهواز به طوررسمی آغاز می شود.

کارشناسان خبده فوتبال معتقدند که ملوان بندرانزلی “نماینده اول فوتبال گیلان”فراتر از یک تیم عادی است واستیلی هم این راخوب می داند!!….اوبه همین سبب سه بازیکن تاریخ ساز باشگاه به نام های محمدقدیربحری،محمدحبیبی وپایان رافت را روی نیمکت دارد تا از موج حمایت طرفداران دوآتشه ملوان در شهربندرانزلی بهره ببرد.

 

اگرچه تماشاچیان ملوان هنوز نتوانسته اند حضور استیلی را به عنوان” ناخدای روزهای توفانی” بپذیرندولی به این حقیقت واقفند که این قطار دیگرراه افتاده وباید به همراه استیلی از پنجره قطار آویزان شوند وپیچ ومهره ها ی شل قطار را درحین حرکت سفت کنند.

استیلی ،به غیراز پرسپولیس، درتمام باشگاه های دیگری که سرمربی گری کرده کارنامه موفقی داشته است وحالا درملوان قصداثبات مجدد خودرادارد.!!

 

تماشاچیان ملوان دلواپس موفقیت تیمشان بااستیلی هستند اما نیک می دانند که اگر به این مربی کمک کنند وتیم نتیجه بگیرد،بزرگراه ورود اسپانسرهای قوی،به مدد رفاقت “استیلی وحبیب کاشانی” وارتباطات گسترده این زوج با حمایت کننده هابه روی ملوان بندرانزلی گشوده خواهدشد.!!

 

درپایان باید متذکرشویم که ملوان از لحاظ تفکر استراتژیک درفوتبال حرفه ای ایران مرحله گذاررا تجربه می کند واین باشگاه ضمن حفظ قداست “تکریم جایگاه بومی ها”به سیاست جذب غیربومی های امتیاز آور “برای حفظ بنیان باشگاه روی آورده است.
برای ملوانی ها،روی گرداندن از مربیان بومی وارجح دانستن غیربومی ها “بد”بوده است ولی انقراض باشگاه درصورت پافشاری براصول قدیمی”بدتر”است!

ملوانهاناخواسته وشایدازسراجبار به این نتیجه رسیده اند که برای پابرجاماندن”قوی سپیدخزری”باید از میان بدوبدتر،بدرا انتخاب کنند.

 

به قلم کامران جعفری

گزارشگربازیهای رادیوتلویزیونی ملوان (از سال۱۳۶۹تاکنون)
تهیه کننده وگوینده رادیوورزش