ملوان امروز زیر نظر اکبر محمدی تمرین کرد.   به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان ملوان امروز زیر نظر اکبر […]

 

ملوان امروز زیر نظر اکبر محمدی تمرین کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان ملوان امروز زیر نظر اکبر محمدی تمرین کردند آن هم در حالیکه جهانبخش جعفری و سرژیک دیگر دستیار قلعه نویی از امروز دیگر در تمرین ملوان شرکت نکردند.

 

محمدی هم اعلام کرد تا زمانی که باشگاه بخواهد به همکاریش با ملوان ادامه خواهد داد.

 

محمدی دستیار اول قلعه نویی در ملوان بود که قلعه نویی امروز از سمت خود کناره گیری کرد و حمید استیلی جانشین او شد و جواد زرینچه هم دستیار اولش شد.

 

منبع : فارس