سرمربی جدید تیم ملوان با دو مربی به انزلی خواهد رفت.       به گزارش کاپ،حمید استیلی که امروز […]

سرمربی جدید تیم ملوان با دو مربی به انزلی خواهد رفت.

 

 

 

به گزارش کاپ،حمید استیلی که امروز به عنوان سرمربی جدید تیم ملوان برگزیده شد؛دو دستیار را همراه خود به انزلی خواهد برد.

 

 

جواد زرینچه و سید مهدی حسینی نسب دو دستیار استیلی در کادر ملوان خواهند بود.