معاون ورزشی باشگاه ملوان شرایط کنار گذاشته شدن داریوش بهشتی از باشگاه را تشریح کرد.   به گزارش کاپ ، […]

معاون ورزشی باشگاه ملوان شرایط کنار گذاشته شدن داریوش بهشتی از باشگاه را تشریح کرد.

 

به گزارش کاپ ، محمود پیشگاه هادیان درباره اینکه طی هفته های گذشته از داریوش بهشتی به عنوان مالک باشگاه ملوان یاد شده است اظهار داشت: این که در بعضی از خبرگزاری ها و رسانه ها از آقای بهشتی به عنوان مالک باشگاه نام برده می شود، اشتباه است و ایشان هرگز مالک باشگاه ملوان نبوده است.هیچ خط و سندی که بهشتی مالک باشگاه شده باشد وجود ندارد.

وی ادامه داد:وقتی توافقی صورت نگرفته نمی توان از مالکیت یاد کرد. متاسفانه این روزها می بینیم که در بعضی از خبرگزاری ها و حتی صدا و سیما از ایشان به عنوان مالک سابق ملوان نام برده می شود و که چنین چیزی صحت ندارد.

معاون باشگاه ملوان خاطرنشان کرد: در صورتجلسه ای که بین هیات مدیره و بهشتی صادر شده آمده که اگر وی تعهدات خود در مقابل باشگاه را انجام ندهد این صورتجلسه به طور اتوماتیک فسخ می شود. بهشتی هم تعهد کرده بود که یک سال به صورت آزمایشی ۸۰ درصد به تعهدات خود مبنی بر پرداخت چهار میلیارد بابت مطالبات بازیکنان، کادر فنی و بدهی ها را پرداخت کند و در صورت انجام این تعهد باشگاه در سال بعد یعنی ۹۶-۹۵، پنجاه و پنج درصد از سهام باشگاه را به ایشان واگذار کند. اما ایشان به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکرد و به همین دلیل با تصمیم هیات مدیره کنار گذاشته شد.

 

منبع : کاپ