محمد صادق درودگر مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران برای کمک به کودکان نقص ایمنی پیراهن اهدایی فرانچسکو توتی را به مزایده […]

محمد صادق درودگر مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران برای کمک به کودکان نقص ایمنی پیراهن اهدایی فرانچسکو توتی را به مزایده گذاشت.

 

 

محمد صادق درودگر مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران عصر دیروز در مراسمی که برای کمک به کودکان نقص ایمنی کشور برگزار شد، پیراهنی را که اسطوره باشگاه آس رم ایتالیا فرانچسکو توتی در گذشته به او اهدا کرد را به مزایده گذاشت.

 

در این کار خداپسندانه در نهایت پیراهن اهدایی فرانچسکو توتی به مدیرعامل باشگاه نساجی با مبلغ  شش میلیون و هفتصد هزار تومان به فروش رسید تا عوائد آن برای کمک به کودکان نقص ایمنی کشور هزینه شود.

 

به نقل از سایت باشگاه نساجی ،  در مجموع این مزایده نزدیک به ۳۰ میلیون تومان کمک جمع شد و علاوه بر آن در بازارچه این مراسم هم بیش از ۱۵۰ میلیون تومان کمک برای این عمل خیر جمع آوری شد.

 

 

طرفداری