زمان برگزاری جلسه رییس هیات مدیره با سرمربی ملوان مشخص شد.     به گزارش کاپ،بر این اساس امیر قلعه […]

زمان برگزاری جلسه رییس هیات مدیره با سرمربی ملوان مشخص شد.

 

 

به گزارش کاپ،بر این اساس امیر قلعه نویی صبح پنجشنبه جلسه ای با احمد دنیا مالی خواهد داشت.

 

 

قرار است در این جلسه وضعیت نهایی قلعه نویی روشن شود.

 

منبع : کاپ