خزر – تا چند ساعت قبل از شروع مسابقه ملوان و ذوب آهن، نام محمد آبشک در جمع یاران اصلی […]

خزر – تا چند ساعت قبل از شروع مسابقه ملوان و ذوب آهن، نام محمد آبشک در جمع یاران اصلی ملوان به چشم می خورد. اما نماینده فدراسیون فوتبال از حضور او در میدان جلوگیری کرد.

 

آبشک دیروز در همین مورد به خبرنگار خزر گفت: “در تمرینات ملوان جزو بازیکنان اصلی بودم و حتی امیرخان (قلعه نوعی) وظایف مرا در خط میانی تشریح و مسئولیت هایم را مشخص کرد.

 

ولی دو سال پیش که از داماش جدا شدم، با یک مدیر برنامه قرارداد بستم که اگر برایم تیم پیدا کند، مبلغی به او بپردازم. آن شخص کاری برای من انجام نداد و خودم در نیم فصل لیگ گذشته به ملوان آمدم و حالا او می گوید که باید ۳۵ میلیون تومان بدهم. من در فدراسیون فوتبال حرف هایم را زدم که آن شخص هیچ کاری برای من نکرده است.

 

اما فدراسیون رای داده که باید ۳۵ میلیون تومان به مدیر برنامه پرداخت کنم (آبشک اسم آن مدیر برنامه را نگفت). حالا می توانم من هم شکایت کرده و پرونده را به جریان بیاندازم که زمان زیادی می گذرد و چندین هفته از لیگ سپری می شود. راه دیگر این است که ۳۵ میلیون تومان از ملوان بگیرم و به او بدهم تا مقابل استقلال تهران بازی کنم.”

 

منبع : وبسایت روزنامه خزر