داور دیدار ملوان و ذوب آهن گفت: از کمیته داوران به ما گفته اند اصلا درباره قضاوتها صحبت نکنیم.       […]

داور دیدار ملوان و ذوب آهن گفت: از کمیته داوران به ما گفته اند اصلا درباره قضاوتها صحبت نکنیم.

 

 

 

تورج حق وردی در گفت و گو با خبرنگار کاپ در رابطه با اعتراض گل محمدی به اندازه چمن ورزشگاه تختی اظهار داشت: تشخیص اینکه چمن ورزشگاه کوتاه است یا بلند با داور مسابقه است. ما نیز قبل از این دیدار به زمین رفتیم و طبق معمول همه مسابقات بازدیدی را داشتیم. از نظر من و سایر اعضای گروه داوری چمن ورزشگاه تختی انزلی هیچ مشکلی نداشت و دلیل صحبتهای گل محمدی را نمی دانم.

 

 

وی درباره اینکه گل محمدی عنوان کرده این داور سال گذشته هم با ما مشکل داشت، عنوان کرد: من در راه بازگشت به تهران هستم و اصلا رسانه ها را ندیدم. با این حال نمی توانم جواب گل محمدی را بدهم چون به ما گفته اند اصلا درباره قضاوتها صحبت نکنیم. اگر اینطور نبود قطعا جواب صحبتهای گل محمدی را می دادم.

 

 

حق وردی در پایان گفت: این هجمه ها علیه داوران همیشه طبیعی است و کمیته داوران باید در برابر آنها پاسخ بدهد نه شخص داور.

 

منبع : کاپ