محمود پیشگاه‌هادیان در مورد وضعیت حضور داریوش بهشتی در باشگاه ملوان، گفت: ایشان طبق صحبتی که با هیات مدیره باشگاه […]

محمود پیشگاه‌هادیان در مورد وضعیت حضور داریوش بهشتی در باشگاه ملوان، گفت: ایشان طبق صحبتی که با هیات مدیره باشگاه و قلعه‌نویی داشتند قرار بود تا روز سه‌شنبه به حساب باشگاه پول واریز کنند که تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم پولی به حساب باشگاه واریز نشده است. امروز آخرین مهلت ایشان بود.وی در مورد اینکه گفته شده هیات مدیره باشگاه او را از مالکیت باشگاه ملوان کنار گذاشته، گفت: این مسائل را باید از خود اعضای هیات مدیره بپرسید.

پیشگاه‌هادیان در مورد اینکه قرارداد امیر قلعه‌نویی چه زمانی در هیات فوتبال ثبت خواهد شد، گفت: مشکلی برای ثبت قرارداد ایشان وجود ندارد.

امیر قلعه‌نویی شب گذشته در مورد وضعیت داریوش بهشتی گفت: دوست داشتم ایشان با ما در ملوان کارش را ادامه می‌داد اما به دلیل مشکلات اداری این کار میسر نشد.

منبع : فارس