اظهارات آذرگون ، موضع بهشتی و اتفاقات انزلی موجب شد تا با قایم مقام باشگاه ملوان تماس بگیریم .   […]

اظهارات آذرگون ، موضع بهشتی و اتفاقات انزلی موجب شد تا با قایم مقام باشگاه ملوان تماس بگیریم .

 

عبدالحمید رمضانی قائم مقام باشگاه ملوان در مورد اتفاقات پیش آمده در انزلی گفت : مسایل مدیریتی کلان باشگاه بر عهده ی من نیست . من در جلسات هیات مدیره شرکت نمی کردم ، به خاطر همین از مفاد قرارداد و این که چه اتفاقی افتاده که آقای بهشتی از تیم داری انصراف دادند ، اطلاعی ندارم . حتی چند باری با بهشتی در مورد قرارداد بازیکنان تماس گرفتم که تلفن همراه ایشان خاموش بود .

 

رمضانی در مورد این که با رفتن بهشتی آیا وی هم از ادامه ی همکاری با ملوان منع می شود ، ادامه داد : درست است که من به پیشنهاد آقای بهشتی به این تیم آمدم ولی قراردادم با باشگاه ملوان است نه با آقای بهشتی ، که با رفتن ایشان ، من هم از تیم جدا شوم . زیر قرارداد من با ملوان را آقای پیشگاه هادیان با مجوز از اعضای هیات مدیره ی ملوان امضا کرده است .

 

قائم مقام ملوان در مورد امکان بازگشت بهشتی به انزلی ، گفت : با اتفاقاتی که افتاده فکر نمی کنم به انزلی برگردد .

 

منبع : بانک ورزش