مالک باشگاه ملوان انزلی گفت:بیک زاده و سید جلال را با ۸۰۰ میلیون راضی کردم که بهملوان بیایند اما متاسفانه […]

مالک باشگاه ملوان انزلی گفت:بیک زاده و سید جلال را با ۸۰۰ میلیون راضی کردم که بهملوان بیایند اما متاسفانه برخی از خود انزلی رای آنها را زدند.

 

داریوش بهشتی درباره گفت و گوی امروز خود با احمد دنیا مالی،رییس هیات مدیره ملوان اظهار داشت:من با در صحبتی که عصر امروز با دنیامالی داشتم خواستار انجام برخی تغییرات تحمیل شده از سوی باشگاه در تفاهم نامه شدم.اولین بحث درباره ترکیب هیات مدیره است و بعد اینکه برخی قراردادها که با اعضای باشگاه بسته شده است در چارچوب قرار بگیرد.قرار شد دنیا مالی نشستی داشته باشد و به من اطلاع بدهد.

 

وی ادامه داد:هنوز می گویم که برخورد خوبی با من نشد.وقتی حق امضایی برای من وجود ندارد،چطور می توانم خودم را مالک باشگاه بدانم؟یکی پاسخ من را بدهد.

 

مالک ملوان افزود:من با موتومبا در آستانه عقد قرارداد داخلی بودم و همه چیز مهیای عقد قرارداد بود.او حاضر بود با ۷۰۰ میلیون به ملوان ،بیاید اما برخی موش دوانی کردند تا مهاجم مصدوم در تیم حفظ شود.من با آن مهاجم شخصا صحبت کردم و گفتم شما مصدومیت دیسک کمر داری و بهتر است یک مهاجم در کنارت باشد اما با آن فرد ۸۰۰ میلیون قرارداد بستند و نگذاشتند که موتومبا بیاید.

 

بهشتی خاطرنشان کرد:با کارمندی که فصل گذشته با ۵۰ میلیون قرارداد بسته،۳۵۰ میلیون قرارداد بستند.بیک زاده و سید جلال را با ۸۰۰ میلیون راضی کردم که بهملوان بیایند اما متاسفانه برخی از خود انزلی رای آنها را زدند.آیا با این وضعیت می شود کار کرد؟این افراد می خواهند من را جلوی هوادار بد کنند.من می خواستم مربی و دستیار آلمانی بیاورم که باز هم سنگ اندازی شد.

 

منبع : کاپ