علی چوپانی بازیکن تیم ملوان بدون کسب اجازه از کادر فنی تمرینات این تیم را ترک کرد و دیگر در […]

علی چوپانی بازیکن تیم ملوان بدون کسب اجازه از کادر فنی تمرینات این تیم را ترک کرد و دیگر در تمرین حاضر نشد.


این بازیکن توسط ملوانی ها اخراج شد و باید به دنبال تیم دیگری باشد.

منبع : طرفداری