اختصاصی – بازیکنان و کادرفنی باشگاه ملوان قراردادهای خود را در دفتر هیئت فوتبال شهرستان انزلی به ثبت رساندند . […]

اختصاصی – بازیکنان و کادرفنی باشگاه ملوان قراردادهای خود را در دفتر هیئت فوتبال شهرستان انزلی به ثبت رساندند .


 

به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” اعضای تیم فوتبال ملوان بندرانزلی اعم از کادرفنی و بازیکنان قرارداد خود را در دفتر هیئت فوتبال بندرانزلی به ثبت رساندند . البته تا کنون که نزدیک به نیمه شب است امیر قلعه نوعی سرمربی ملوان در هیئت فوتبال برای ثبت قرارداد حاضر نشده است و قرار است به زودی در هیئت فوتبال برای ثبت حاضر شود .

 

در حاشیه ثبت قراردادها داریوش بهشتی که چندی پیش مالکیت باشگاه ملوان را در اختیار گرفته بود و قرار بود فردا مبالغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کند ، پس از اینکه متوجه شد از سوی هیئت مدیره حق امضاء قرارداد اعضای تیم را ندارد ، هیئت فوتبال را به نشانه ی قهر ترک کرد . محمود پیشگاه هادیان معاون باشگاه ملوان بندرانزلی به عنوان نماینده ی باشگاه قرارداد بازیکنان را امضاء نمود .

 

با توجه به اینکه داریوش بهشتی هنوز مبلغی را به حساب باشگاه ملوان واریز نکرده است ، باشگاه نیز به صورت رسمی به وی تحویل داده نشده و باید دید هیئت مدیره چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد نمود .

 

منبع : ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net