در صورتی که اختلاف مالی دویست میلیون تومانی طرفین رفع شود این بازیکن به عضویت ملوان در می آید.   […]

در صورتی که اختلاف مالی دویست میلیون تومانی طرفین رفع شود این بازیکن به عضویت ملوان در می آید.


 

قاسم دهنوی یکی از بازیکنان مد نظر امیر قلعه نویی است. این بازیکن برای حضور در ملوان مبلغ یک میلیارد را به این باشگاه پیشنهاد داده است اما باشگاه ملوان در پاسخ به این درخواست اعلام کرده که تا سقف هشتصد میلیون را می توان به دهنوی پرداخت کند.

در صورتی که اختلاف مالی دویست میلیون تومانی طرفین رفع شود این بازیکن به عضویت ملوان در می آید.