بهشتی مالک باشگاه ملوان که قرار بود امروز اولین پیش قسط قرارداد را به حساب امیر قلعه‌نویی و بازیکنان تازه […]

بهشتی مالک باشگاه ملوان که قرار بود امروز اولین پیش قسط قرارداد را به حساب امیر قلعه‌نویی و بازیکنان تازه به خدمت گرفته شده، واریز کند موفق به انجام این کار نشد.


 


وی که با امیر قلعه‌نویی برای هدایت ملوان به توافق رسیده است با این شرط او برای آغاز همکاری مواجه شد که تضمینی برای مطالبات مالی بازیکنان و کادرفنی ملوان باشد. به هر حال، امیر قلعه‌نویی از مهمترین مربیان لیگ ایران است و بازیکنان بنا بر اعتبار او به ملوان می‌ آیند و اگر خلف وعده مالی صورت بگیرد، مسوولیت این مساله متوجه قلعه‌نویی خواهد شد.

با این وصف تمرین امروز ملوان هم بدون حضور امیر قلعه‌نویی برگزار می‌ شود و مالک ملوان باید فکری در این باره کند. قلعه‌نویی که تا امروز با انرژی تیم را بسته و کار را پیش برده، در انتظار اولین حرکت مدیرعامل باشگاه است.

منبع : ورزش سه