امیر قلعه نویی در تماس تلفنی با هاشم بیک زاده از این بازیکن خواست تا فصل آینده به ملوان برود. […]

امیر قلعه نویی در تماس تلفنی با هاشم بیک زاده از این بازیکن خواست تا فصل آینده به ملوان برود.

 

 

این دو فصل گذشته در استقلال رابطه خیلی خوبی با هم نداشتند. قلعه نویی از عملکرد بیک زاده و دیگر ملی پوش های استقلال مدام انتقاد می کرد و همین مسئله با دلخوری هاشم روبرو بود. اما قلعه نویی که به توانایی های بیک زاده ایمان دارد، از این بازیکن خواسته تا فصل آینده به ملوان برود. او حتی به بیک زاده گفته: «فصل قبل هر چه بود تمام شد و مربوط به گذشته است. دوست دارم امسال به ملوان کمک کنی.»

 

منبع: خبر آنلاین