مدافع فصل گذشت استقلال در نخستین جلسه با باشگاه ملوان به توافق نرسید.   به گزارش کاپ،هاشم بیک زاده امشب نشستی […]

مدافع فصل گذشت استقلال در نخستین جلسه با باشگاه ملوان به توافق نرسید.

 

به گزارش کاپ،هاشم بیک زاده امشب نشستی را با داریوش بهشتی،مالک باشگاه ملوان برگزار کرد،اما در این جلسه طرفین بر سررقم قرارداد به توافق نرسیدند.

 

رقم پیشنهادی بیک زاده با آنچه مدنظر باشگاه ملوان است تفاوت چشمگیری داشت و به همین دلیل فعلا در جلسه اول توافقی حاصل نشد.

 

قرار است جلسه دیگری روز شنبه بین طرفین برگزار شود