اختصاصی- حدود یک هفته ای از آخرین مذاکرات وانجام توافقات نهایی بین مسئولان وداریوش بهشتی برای دراختیار گرفتن سهام باشگاه […]

اختصاصی- حدود یک هفته ای از آخرین مذاکرات وانجام توافقات نهایی بین مسئولان وداریوش بهشتی برای دراختیار گرفتن سهام باشگاه ملوان میگذرداما به نظر میرسدمالک جدید باشگاه هنوزبه درک درستی از محدودیت زمانی باقیمانده نرسیده وهمچنان اتلاف وقت حرف اول را در عملکرد ایشان میزند!

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان انزلی “ملوان کلاب”  در روزهای گذشته شاهد مصاحبه هایی از جنس آنچه درگذشته بارها وبارها شنیده وخوانده ایم والبته عمل نشده باقی ماند از سوی داریوش بهشتی بوده ایم که حکایت از مذاکرات با آقای دایی داشت وخبر شگفت انگیز دیگری که ساعاتی پیش روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت شروع گفتگوها با امیر قلعه نویی بود! البته نامهای بزرگ دیگری هم اینروزها به گوش میرسد از جمله سیدجلال حسینی وانصاری فردو…درحالی که بهشتی مالک باشگاه تا این لحظه از عمل به مفاد توافقنامه سرباز زده ومعلوم نیست این امروز وفرداهای ایشان کی به سرانجام خواهد رسید! نمیخواهیم زیاد بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم اما احساس میشود این اتفاقات بیشتر شبیه یک شوی تبلیغاتی است تا…!

بنا بر شنیده ها از منابع موثق وآگاه قرار بود ایشان طی روزهای گذشته بخشی از مطالبات بازیکنان وکادرفنی در فصل گذشته را پرداخت نمایدکه طی یک اقدام سوال برانگیز نه تنها اینکار عملی نشده بلکه در اکثر اوقات تلفن همراه ایشان خاموش وکمتر پاسخگوی این موضوع میباشد که با توجه به روزهای اندک باقیمانده تا آغاز لیگ بسیار نگران کننده به نظر میرسد.

در این راستا با خبر شدیم دکتر احمد دنیامالی مدیر توانمند انزلیچی و رییس هیات مدیره باشگاه ملوان انزلی به شدت پیگیر این موضوع بوده وتا آخر وقت اداری امروز یعنی بیست وپنجم تیرماه به داریوش بهشتی مهلت داده تا تعهدات خویش را عمل نماید درغیر اینصورت با مذاکراتی که آقای دنیامالی با یکی دو اسپانسر قدرتمنداقتصادی برای استارت وشروع کار انجام داده ملوانان فعلا بدون مالک وبا کمک وهمراهی رییس هیئت مدیره اش لیگ را آغاز مینمایند .

باید دید باتوجه به اینکه برنگرانیهای هواداران ملوان روز به روز افزوده میشود وتا اولین بازی لیگ فرصتی باقی نمانده بالاخره سرانجام این تیم محبوب شمال به کجا خواهد رسید.وآیا هواداران وبازیکنان بامعرفت قوی سپید که تاکنون صبوری کرده اند روز خوش خواهند دید؟

انگاری بازهم بایدصبر کرد تاشاید ساعات آینده باشگاه ملوان آبستن خبرهایی از جنس دیگر باشد!

 

منبع : ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net