پانزدهمین دوره لیگ برتر کمتر از ۳ هفته دیگر آغاز خواهد شد.     به گزارش “ورزش سه”، دقایقی پیش […]

پانزدهمین دوره لیگ برتر کمتر از ۳ هفته دیگر آغاز خواهد شد.

 

 

به گزارش “ورزش سه”، دقایقی پیش در مراسم قرعه کشی پانزدهمین دوره لیگ برتر برنامه ۱۵ هفته این مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

 

 

هفته اول


سپاهان ـ استقلال خوزستان

 

صبا ـ استقلال اهواز

 

پرسپولیس ـ پدیده

 

سایپا ـ گسترش

 

ملوان ـ ذوب آهن

 

تراکتورسازی ـ نفت

 

فولاد ـ پیکان یا راه آهن

 

سیاه جامگان ـ استقلال

 

صبا ـ استقلال اهواز

 

 

هفته دوم

 

گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

 

پدیده خراسان – فولاد خوزستان

 

نفت تهران – صبای قم

 

ذوب آهن – سپاهان

 

استقلال خوزستان – پرسپولیس

 

پیکان/راه‌آهن – سایپا

 

استقلال اهواز – سیاه جامگان

 

استقلال – ملوان بندر انزلی

 

 

هفته سوم

 

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

 

ملوان بندر انزلی – استقلال اهواز

 

تراکتورسازی تبریز – پیکان/راه‌آهن

 

سیاه جامگان – نفت تهران

 

سپاهان – پرسپولیس

 

استقلال – ذوب آهن

 

صبای قم – گسترش فولاد تبریز

 

سایپا – پدیده خراسان

 

 

هفته چهارم

 

پدیده خراسان – تراکتورسازی تبریز

 

سپاهان – فولاد خوزستان

 

پیکان/راه‌آهن‌ – صبای قم

 

استقلال اهواز – استقلال

 

استقلال خوزستان – سایپا

 

پرسپولیس – ذوب آهن

 

گسترش فولاد تبریز – سیاه جامگان

 

نفت تهران – ملوان بندر انزلی

 

 

هفته پنجم

 

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

 

ذوب آهن – استقلال اهواز

 

سیاه جامگان – پیکان/راه‌آهن

 

سایپا – سپاهان

 

استقلال – نفت تهران

 

فولاد خوزستان – پرسپولیس

 

ملوان بندر انزلی – گسترش فولاد تبریز

 

صبای قم – پدیده خراسان

 

 

هفته ششم

 

سپاهان‌ – تراکتورسازی تبریز

 

نفت تهران – استقلال اهواز

 

استقلال خوزستان – صبای قم

 

گسترش فولاد تبریز – استقلال

 

پرسپولیس – سایپا

 

فولاد خوزستان – ذوب آهن

 

پدیده خراسان – سیاه جامگان

 

پیکان/راه‌آهن‌ – ملوان بندر انزلی

 

 

هفته هفتم

 

سیاه جامگان – استقلال خوزستان

 

سایپا – فولاد خوزستان

 

استقلال‌ – پیکان/راه‌آهن

 

صبای قم – سپاهان

 

ذوب آهن‌ – نفت تهران

 

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

 

استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز

 

ملوان بندر انزلی‌ – پدیده خراسان

 

 

هفته هشتم

 

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

 

پیکان/راه‌آهن – استقلال اهواز

 

پرسپولیس – صبای قم

 

پدیده خراسان – استقلال

 

گسترش فولاد تبریز – نفت تهران

 

سایپا – ذوب آهن

 

سپاهان – سیاه جامگان

 

استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی

 

 

هفته نهم

 

استقلال – استقلال خوزستان

 

صبای قم – فولاد خوزستان

 

نفت تهران – پیکان/راه‌آهن

 

ملوان بندر انزلی – سپاهان

 

سیاه جامگان – پرسپولیس

 

تراکتورسازی تبریز – سایپا

 

ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز

 

استقلال اهواز – پدیده خراسان

 

 

هفته دهم

 

استقلال خوزستان – استقلال اهواز

 

سایپا – صبای قم

 

سپاهان – استقلال

 

پدیده خراسان – نفت تهران

 

تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن

 

پیکان/راه‌آهن – گسترش فولاد تبریز

 

فولاد خوزستان – سیاه جامگان

 

پرسپولیس – ملوان بندر انزلی

 


هفته یازدهم

 

صبای قم – تراکتورسازی تبریز

 

نفت تهران – استقلال خوزستان


ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان

 

ذوب آهن – پیکان/راه‌آهن

 

استقلال اهواز – سپاهان

 

استقلال – پرسپولیس

 

سیاه جامگان – سایپا

 

گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان

 

 

هفته دوازدهم

 

پرسپولیس – استقلال اهواز

 

فولاد خوزستان – استقلال

 

پدیده خراسان – پیکان/راه‌آهن

 

سپاهان‌ – نفت تهران

 

صبای قم – ذوب آهن

 

استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز

 

تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان

 

سایپا – ملوان بندر انزلی

 

 

هفته سیزدهم

 

ملوان بندر انزلی‌ – تراکتورسازی تبریز

 

پیکان/راه‌آهن – استقلال خوزستان

 

استقلال اهواز – فولاد خوزستان

 

سیاه جامگان – صبای قم

 

گسترش فولاد تبریز‌ – سپاهان

 

نفت تهران – پرسپولیس

 

استقلال – سایپا

 

ذوب آهن – پدیده خراسان

 

 

هفته چهاردهم

 

سایپا‌ – استقلال اهواز

 

تراکتورسازی تبریز – استقلال

 

سپاهان – پیکان/راه‌آهن

 

فولاد خوزستان – نفت تهران

 

سیاه جامگان – ذوب آهن

 

پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز

 

استقلال خوزستان – پدیده خراسان

 

صبای قم – ملوان بندر انزلی

 

 

هفته پانزدهم

 

استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز

 

ذوب آهن – استقلال خوزستان

 

گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان

 

استقلال – صبای قم

 

پدیده خراسان – سپاهان

 

پیکان/راه‌آهن – پرسپولیس

 

نفت تهران – سایپا

 

ملوان بندر انزلی – سیاه جامگان