امیدوار به گرفتن سهمیه آسیایی هستیم     به گزارش ایسنا ، بعد از دو ماه پیگیری و بررسی  متقاضیان […]

امیدوار به گرفتن سهمیه آسیایی هستیم

 

 

به گزارش ایسنا ، بعد از دو ماه پیگیری و بررسی  متقاضیان خرید باشگاه و بررسی تمامی موارد توانستیم که آقای بهشتی را به عنوان مالک انتخاب کنیم .ما به درخواست هواداران و بازیکنان ملوان که مشکلات قبل را نداشته باشند و هم بازیکنان به موقع حمایت های مالی شوند و تیم به مانند قبل دردسرهایی را نداشته باشد بعد از ساعتها مذاکره با آقای بهشتی به توافق رسیدیم و همه بدهی ها که قبلاً هم به عهده دیگران بوده را بپذیرند و ۲۰% درصد از قراردادهای فصل جدید را پرداخت کنند.

 

وی در ادامه گفت : ما دیشب به جمع بندی رسیدیم و با همدلی هواداران پر شور و با شخصیت ملوان ، که موفقیت تیم ملوان را آرزو دارند به آنها می گوییم که برای فصل  بعد و به امید خدا با گرفتن سهمیه آسیایی برای ملوان که آرزوی هواداران این تیم پر طرفدار است .

 

بدیعی فر گفت : آقای بهشتی تمامی بدهی ها را پذیرفته اند و البته آقای محجوب قول داده اند که تراز مالی باشگاه را در روزی که در دفتر خانه حاضر می شوند ارائه دهند و تمامی دریافتی هایی که از سازمان لیگ و جاهای دیگر  داشته اند مشخص شود و شفاف سازی صورت بگیرد و آقای بهشتی ۲۵ % از بدهی ها را پرداخت کند تا پایان فصل بدهی ها را به صفر برساند .

 

وی در پایان گفت : تضامین لازم از مالک جدید گرفته شد و خود بازیکنان تیم این تضامین ها را پذیرفته اند و به همه می گویم که قرارداد ، قرارداد محکمی است .

 

منبع : ایسنا