پیشکسوت باشگاه ملوان گفت: باید باندبازی و سیاست در باشگاه کنار گذاشته شود وگرنه تیم ملوان با این شرایط غرق […]

پیشکسوت باشگاه ملوان گفت: باید باندبازی و سیاست در باشگاه کنار گذاشته شود وگرنه تیم ملوان با این شرایط غرق می شود.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس،غفور جهانی در گفت و گو با رادیو ورزش در مورد شرایط باشگاه ملوان گفت: از ملوان نگو و نپرس! با این شرایطی که باشگاه دارد و باندبازی و سیاست بازی وجود دارد ملوان در تالاب غرق می شود. اکنون باشگاه نه صاحب دارد، نه مدیرعامل و نه هیات مدیره، یک گروه یکی از خریداران را قبول ندارد و گروه دیگر خریدار دیگر را نمی خواهد.

 

وی ادامه داد: باید باندبازی و سیاست را در باشگاه کنار گذاشت و مشکل باشگاه را حل کرد. با این وضعیت آخر و عاقبت ملوان را خدا بخیر کند.

 

جهانی در مورد پاسخگو نبودن مدیران فوتبال انزلی در مورد ملوان، گفت: مسئول فوتبالی که تلفنش را جواب نمی دهد خیانت می کند زیرا مردم باید بدانند که کم و کیف کار چگونه است. آنطور که من شنیده ام قرار است تا روز دوشنبه وضعیت ملوان مشخص شود و از بین شهبازی و بهشتی یکی باشگاه ملوان را در اختیار بگیرد.

 

وی در مورد وضعیت تمرین ملوان گفت: در حال حاضر بازیکنان قدیمی تیم با وجود اینکه از تیم طلبکارند و قراردادی هم با باشگاه ندارند در تمرین حاضر می شوند و دم آنها گرم که حداقل با لباس شخصی هم که شده سرتمرین می روند. قدیربحری نیز تیم را تمرین می دهد و بازیکنان امید و جوانان در تمرین حضور دارند.

 

منبع : فارس