متقاضی خرید مالکیت باشگاه ملوان انزلی با مسولان برای پذیرش مالکیت این باشگاه به توافق نهایی رسیدند.       به […]

متقاضی خرید مالکیت باشگاه ملوان انزلی با مسولان برای پذیرش مالکیت این باشگاه به توافق نهایی رسیدند.

 

 

 

به گزارش کاپ،عصر امروز وکیل داریوش بهشتی با احمد دنیا مالی؛رییس مجمع ملوان گفت و گو کردند و قرار شد که بهشتی فعالیتش را به عنوان مالک باشگاه ملوان آغاز کند.

 

به همین دلیل بهشتی راهی انزلی شد تا مراحل نهایی انتقال مالکیت باشگاه را انجام دهد.