هیئت فوتبال شهرستان بندرانزلی برای جواد شهبازی متقاضی خرید سهام باشگاه ملوان نامه ای نوشته است که متن آن را […]

هیئت فوتبال شهرستان بندرانزلی برای جواد شهبازی متقاضی خرید سهام باشگاه ملوان نامه ای نوشته است که متن آن را در تصویر زیر می بینید:

 


 

 

 

 

 

 

 

photo_2015-07-10_00-35-54.jpg