سیروس محجوب با خریداری ۸۰ درصد باشگاه صبای قم رسماً مالک این باشگاه شد.     به گزارش فارس، سیروس […]

سیروس محجوب با خریداری ۸۰ درصد باشگاه صبای قم رسماً مالک این باشگاه شد.

 

 

به گزارش فارس، سیروس محجوب امروز با خریداری ۸۰ درصد باشگاه صبا رسماً مالک این باشگاه شد.

وی امروز پس از جلسه با استاندار قم و مسئولان باشگاه صبا از خریداری این باشگاه خبر داد.