جلسه مالک باشگاه ملوان با بازیکنان این تیم فردا برگزار خواهد شد.     به گزارش کاپ،داریوش بهشتی قرار است […]

جلسه مالک باشگاه ملوان با بازیکنان این تیم فردا برگزار خواهد شد.

 

 

به گزارش کاپ،داریوش بهشتی قرار است فردا به انزلی برود تا نشستی با بازیکنان تیم داشته باشد.

 

 

امروز ۱۴ بازیکن ملوان در محل تمرینات حضور یافتند اما هیچ یک از آنها تمرین نکردند و به صحبت با محمود پیشگاه هادیان،معاون فنی باشگاه پرداختند.