جناب آقای احمد دنیا مالی با احترام   وصف حال وهوای مردمان زادگاهت بر بلائی که بر عشقشان یعنی ملوان […]

جناب آقای احمد دنیا مالی

با احترام

 

وصف حال وهوای مردمان زادگاهت بر بلائی که بر عشقشان یعنی ملوان در این چند ماهه اخیر فرود آمد واقعا حزن انگیز است وخود بهتر میدانی شاید ؟

 

در طی عمر عشق مردم انزلی وهواداران صادقش یعنی ملوان از بدو تولد تاکنون که چهل واندی سال ازعمر پر شکوهش میگذرد هیچگاه تا به این حد یاس آلود وسرشار از افسردگی وناامیدی نبوده است شاید بدانی ؟

 

 

تاکنون دوبار از کلمه شاید استفاده کردم به این دلیل که شاید تغییر محیط کار وزندگی حضرتعالی در غیرتمندی وتعصب شما نسبت به تحقیر مردم زادگاهت اثر معکوس گذاشته باشد صد البته بعید میدانم فقط احتمال دارد از عمق فاجعه ای که موجب این ناهنجاریها گردیده اطلاع نداشته باشید که این مرقومه صادقانه وفقط به جهت جلب توجه جنابعالی که در صورت بیتفاوتی وملاحظه کاری برای فردای نگون بختی هواداران در صورت سقوط گفتنی ها وتقاضای یاوری عنوان شده باشد نگاشته شد.

 

 

رخدادهای چند ماهه اخیر واتفاقاتی که بر سرنوشت یادگاران پدر ومادر شما وما یعنی ملوان اثر گذار شد نسبت به هر موضوعی در چارچوب ملوان برخلاف فطرت ذاتی نگارنده که همیشه ایام اصل را بر برائت طرف مقابل میدید تا عکسش اثبات شود را به تردید انداخت حتی نسبت به فرد صادقی بمانند شما ؟

 

 

مگر میشود انزلی چی باشی ونسبت به ملوان وسرنوشتش بی تفاوت ؟

احمد دنیا مالی این جوان رشید دهه ۶۰ این رزمنده مدافع از ناموس وطن در جبهه حق علیه باطل باشی ونسبت به اندوه مردم زادگاهت بی تفاوت ؟

احمد دنیا مالی باشی با کوله باری از تجربه مدیریتی چه در امر ورزشی وچه امور اجتماعی ناظر سوء مدیریت در باشگاهی که خط قرمز مردمان زادگاهت هست بی تفاوت ؟

احمد دنیا مالی باشی وهرچیز که دارد وندارد از همین مردم داشته باشد وناظر بر رنج واندوه صیادان و ماهی فروشان وکسبه و افراد خرد و کلان شهرت باشی وبی تفاوت ؟

احمد دنیا مالی باشی آگاه بر درد پیر مردان وپیر زنان هم کوچه و همشهری بخاطر ملوان ؟

احمد دنیا مالی باشی وعشق شهید داداشی وشهید رجبی مقدم و ودیگر همرزمان خود به ملوان را فراموش کنی ؟

بعید میدانم حتما احمد دنیا مالی خبر از عمق تحقیربه همشهریانش را ندارد مطمئنم که من اشتباه میکنم .

 

 

احمد عزیر امروز باید اثر وجودی شما ملموس گردد وفردا دیر خواهد بود من پیر مرد شما را نه به تقابل بلکه برای تعامل با مدیران ومالک آینده ملوان فرا میخوانم وصادقانه تقاضای یاوری دارم نه برای نان که از آن بالاتر نام ملوان برای همه همشهریانت مهمتر است خود بهتر میدانی اگر ندانی که بعید میدانم پس گم کرده راه هستی که از احمد دنیا مالی که من وهمه همشهریان میشناسند بعید است بعید .

 

 

میدانم واحتمالا میدانی که هرروز در این باشگاه اتفاقات غریبی رخ میدهد که منجربه بلاتکلیفی مطلق شده است نتیجه نهائی اش آینده تاریک ملوان است . بیان رخ دادها وچند وچون بروز این درد جانکاه در طی این مدت ودر این مقطع زمانی بیهوده است ملوان با هواداران غیورش وغیرتمندی بازیکنانش که از مادیات گذشتند به شهر خود رجعت نمودند فقط مشگل مدیریتی وخود پسندی دارد که فرد کار آزموده وقابل اعتماد ومتعصبی چون شما میتواند امید را به هواداران وبازیکنان وکادر فنی برگرداند شخصی چون شما میتواند ناجی روح وروان هزار عاشق صادق باشد پس دریغ مکن .

 

 

خداوند این فرصت خدمت را برسرراه شما قرارداد مطمئنم که اعتقادداری پس این امتحان را امروز از دست مده فردا دیر خواهد بود .

احمد عزیز اگر امروز فرد توانمند وقابل اعتمادی چون شما ورود نکند فردا دیر است ولحظه ای تصور کن که به هردلیلی به انزلی برگشتی چگونه میتوانی ………. اندوه جانکاه بدون ملوان را در دروپیکر شهرو کوچه ات ببینی ومشقت ناشی از سقوط ملوان را در چهره مردم کم توقع همشهری ببینی وتحمل کنی خودت بهتر آگاهی که مردم این شهر بیش از آنکه خواهان پل متحرک وکمر بندی ودهها رخ داد سرمایه ای در منطقه آزاد باشند فقط ملوانشان را با شکوه گذشته میخواهند آیا این مردم مستحق تهمت وتحقیرند ؟ انصافا افراد صاحب منصبی چون شما اگر یاور این مردم فرهیخته وبا معرفت نباشند پس چگونه باید ؟

 

 

ملوان ما در گروگان افرادی قرارگرفته بودکه هیچ شناختی از عمق معرفت همشهریانت رانداشتند بعنوان مثال هواداران ملوان هیچ سنخیتی با آقایان درودگر واسکوچیچ وپاشنکوومحسن یوسفی وفشنگچی وحاتمی وجعفری وووو نداشتند ولی اعمال صادقانه وهمراه با تعامل آنان وتوام با احترام این افراد با هواداران موجب محبوبیت آنان شد آیا این مردم صادق لایق تهمت وتقابلند ؟

 

 

این مردم وهواداران صادق ملوان گرفتار سوءمدیریتی افراد نابلد ونا آشنا به روحیه همشهریانت قرار گرفته بودندانصافا آیا وجدان شما که توان رهائی در دستان وتجارب شما نهفته است اجازه بیتفاوتی را میدهد ؟

 

 

قصدم از نوشتن این درد نامه نه بی حرمتی به کسی بود ونه تخریب شخصیت دیگران که خدای را شاکرم نه نیاز مادی ونه نیاز معنوی نه از شما ونه از کسی غیر باریتعالی ندارم انگیزه من دعوت به یاوری شما وجلب توجه شما به فرصتی که پروردگار توانا برای خدمت وکاهش آلام ودرد های مردم زادگاهت پیش روی شما گذاشت حال خوددانی .

 

ارادتمند شما بخاطر ملوان سرفرازم- ابراهیم غلامی

منبع: ملوان کلاب.نت (MalavanClub.net)