به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان ، ظهر امروز پنجشنبه ۹۴/۲/۲۸ مراسم اختتامیه کلاس مربیگری  Cآسیا که به […]

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان ، ظهر امروز پنجشنبه ۹۴/۲/۲۸ مراسم اختتامیه کلاس مربیگری  Cآسیا که به مدت ۱۳ روز و با شرکت ۲۴ مربی  به مدرسی حمید رجبی نیا و دستیاری محسن نصر پاک  پیگیری میشد با حضور الماسخاله رییس هیات فوتبال،مومنی نایب رییس،محمدی معاون حقوقی ، جهانی رییس کمیته انضباطی و اردشیر پورنعمت مدرس و ناظر کنفدارسیون فوتبال آسیا  برگزار شد و در پایان به مربیان شرکت کننده گواهی شرکت اهداء شد.