با وجود مصوبه هیأت مدیره باشگاه ملوان مبنی بر جدایی سیروس محجوب از این باشگاه یکی از کارمندان باشگاه در […]

با وجود مصوبه هیأت مدیره باشگاه ملوان مبنی بر جدایی سیروس محجوب از این باشگاه یکی از کارمندان باشگاه در انجام امور اداری ملوان اخلال ایجاد کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالیکه شب گذشته هیات مدیره باشگاه ملوان با جدایی سیروس محجوب از این باشگاه به عنوان مالک موافقت کرد ولی امروز در باشگاه ملوان یکی از کارمندان در انجام امور اداری اخلال ایجاد کرده و از تحویل اسناد خودداری می کند!

 

این در حالی است که محجوب خودش از مالکیت ملوان انصراف داده بود و هیات مدیره باشگاه هم با جدایی او موافقت کرده اند ولی مشخص نیست چرا این کارمند در انجام امور اداری باشگاه کارشکنی می کند!