به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” و به نقل از دیارمیرزا محمد رضا بدیعی فر رییس شورای […]

به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” و به نقل از دیارمیرزا محمد رضا بدیعی فر رییس شورای شهر بندر انزلی و عضو هیئت مدیره باشگاه ملوان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دیارمیرزا از آخرین شرایط موجود باشگاه ملوان خبر داد.

 

وی در ابتدا اظهار داشت : جلسه ای در روز جمعه با اعضای هیئت مدیره برگزار می شود و در این جلسه پیشنهادات خریداران جدید مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. عضو هیئت مدیره ملوان ادامه داد:در جلسه روز جمعه هدف اصلی ما این است که به وضعیت مدیریتی آقای محجوب رسیدگی و تکلیف وی را مشخص کنیم .

 

وی در مورد نام های مطرح شده در رسانه ها عنوان کرد: هنوز درخواست رسمی به ما داده نشده است و اگر توافقی و صحبتی صورت گرفته با هیئت مدیره نبوده و بیرون از مجمع بوده و برای خودشان نشسته اند و صحبت کرده اند.

 

وی اضافه کرد:همچنین توسط یکی از مربی های پایه ملوان ، شخصی پیشنهاد شده است که از جانب اعضاء هیات مدیره درخواست کردیم این فرد رزومه و درخواست خود را برای ما بفرستد .

 

محمدرضا بدیعی فر در پاسخ به پرسش خبرنگار دیارمیرزا که تکلیف تعهدنامه ای که سیروس محجوب به شما داده اند چه می شود ابراز داشت : مفاد و تعهداتی وجود دارد که اگر آقای محجوب بدهکاری های باشگاه را بدهد ما از مفاد آن تعهدات می‌گذریم ولی اگر این خواسته انجام نشود به صورت قانونی و حقوقی موضوع را پیش خواهیم برد. ادامه در : دیارمیرزا