هفته نامه تماشاگران با چاپ دو عکس، حواشی دربی تبریز را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت.     […]

هفته نامه تماشاگران با چاپ دو عکس، حواشی دربی تبریز را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت.

 

 

عکس های اختصاصی تماشاگران امروز از حضور “…” در آخرین تمرین گسترش فولاد پیش از بازی با تراکتورسازی پرده جدیدی از حواشی دربی تبریز را گشود.

 

این دلال معروف که یکی از نزدیک ترین افراد به قلعه نویی تا پیش فصل گذشته بود ولی به علت برخی افشاگری ها از وی کمی دور شد، با انتشار عکس های زیر در کنار کمالوند و سعید آقایی به برخی حرف و حدیث ها پس از دربی تبریز دامن زده است.

 

لازم به ذکر است، سعید آقایی در شب بازی با گسترش فولاد به یک باره به علت مصدومیت اردوی تیم تراکتورسازی را ترک کرده بود.

 

 

منبع: طرفداری