مالک ملوان که از سرمایه گذاری در انزلی انصراف داده به دنبال خرید صبای قم است. به گزارش نامه نیوز، […]

مالک ملوان که از سرمایه گذاری در انزلی انصراف داده به دنبال خرید صبای قم است.

به گزارش نامه نیوز، سیروس محجوب به تازگی از مالکیت باشگاه ملوان انصراف داد و در نامه ای به فرماندار انزلی واگذاری تمامی سهام خود را خواستار شد.

وی اکنون یکی از خریداران باشگاه صبای قم است. وی درخواست خود را برای مالکیت بخش عمده ای از صبا ارائه کرده و متظر پاسخ نهایی است.

اینکه چرا محجوب قید شهر انزلی را زده و هوس سرمایه گذاری در فوتبال قم را دارد، سوالی است که خودش باید پاسخ دهد.