نایب رئیس باشگاه میلان از برگزاری جلسه ای خوب با کارلو آنچلوتی خبر می دهد.       به نظر […]

نایب رئیس باشگاه میلان از برگزاری جلسه ای خوب با کارلو آنچلوتی خبر می دهد.

 

 

 

به نظر می رسد که جلسه امروز آدریانو گالیانی و کارلو آنچلوتی، موفقیت آمیز بوده است. وی پس از ترک جلسه به خبرنگار شبکه اسکای گفت:

 

کارلو گفت که احتمال پنجاه درصد وجود دارد که در روز چهارشنبه، به ما پاسخ مثبت دهد. من و آنچلوتی بر سر همه چیز به توافق رسیدیم: پول، مدت قرارداد، همه چیز. بازگشت به میلان یا یک سال استراحت و …

 

بدین ترتیب گالیانی روز چهارشنبه هفته آینده با کارلتو تماس می گیرد تا تصمیم نهایی وی را جویا شود.

 

منبع: طرفداری