به گزارش “ورزش سه”؛ گزینه های قهرمانی در هفته پایانی چنین است:         ۱ از بین ۲ […]

به گزارش “ورزش سه”؛ گزینه های قهرمانی در هفته پایانی چنین است:

 

 

 

 

۱ از بین ۲ تیم تراکتور و نفت هر کدام ببرند قطعا قهرمان لیگ برتر هستند.

 

۲ سپاهان ببرد قطعا سوم نخواهد شد. این تیم یا اول ویا دوم میشود.

 

۳ تراکتور و نفت مساوی کنند و سپاهان ببرد،سپاهان قهرمان میشود.

 

۴ تراکتور ببرد و سپاهان مساوی کند، تراکتور اول و سپاهان دوم میشود.

 

۵ نفت ببرد و سپاهان مساوی کند، نفت اول و تراکتور دوم خواهند بود.