به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انرلی ، بازیکنان ملوان ساعت ۲۱ روز جمعه به  هتل ماهان اصفهان محل […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انرلی ، بازیکنان ملوان ساعت ۲۱ روز جمعه به  هتل ماهان اصفهان محل اقامت تیم رسیدند .

 

تیم ملوان امروز ساعت ۱۲ یک تمرین سبک را در زمین تمرین کارخانه قند اصفهان برگزار می کنند .

 

نشست خبری قبل از بازی ملوان و ذوب آهن ساعت ۱۵ در دفتر باشگاه ذوب آهن برگزار خواهد شد.

 

تعدادی از هواداران ملوان با خودروهای شخصی روز قبل از بازی خود را به اصفهان رساندند .