به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، باشگاه ملوان درباره لزوم نظارت ویژه در دو هفته پایانی و انجام […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، باشگاه ملوان درباره لزوم نظارت ویژه در دو هفته پایانی و انجام فوتبال پاک توسط همه تیمها لیگ بیانیه ای بدین شرح منتشر کرد:

 


در حالی به هفته های پایانی لیگ چهاردهم نزدیک میشویم که هیجان و التهاب صدر و ذیل جدول را فرا گرفته است . چه آنانی که در آرزوی دستیابی به جام قهرمانی اند و چه آنانی که برای حفظ و بقای خود میکوشند برای نیل به هدف مورد نظر خود هر آنچه در توان دارند به منصه ظهور میگذارند تا آنچه در طول فصل چهاردهم لیگ برتر هزینه نموده اند به اشتباهی یا به اشارتی از بین نرود . به هر حال صحبت از یکسال خون دل خوردن و از آن مهمتر صرف هزینه های میلیاردی ست و در چنین کارزاری شاید اولین اشتباه ، آخرین اشتباه باشد . همین امر خود موید حساسیت و شرایط ویژه لیگ فعلی میباشد و از دست دادن تک تک امتیازات میتواند هر آنچه در طول فصل جمع آوری شده را به آنی به باد فنا بسپارد .

 

به پاکی مردان و زنان سرزمینمان ایمان داریم ومیدانیم در دیاری که فتوت و جوانمردی مرام و مسلک مردمان این دیار است نباید دل نگران هیچ ناپاکی بود اما از گوشه و کنار به گوش میرسد که شاید نتایج دو بازی باقیمانده نه در درون مستطیل سبز بلکه با توسل به اسکناسهای سبز تعیین شود . قصد تهمت زدن به هیچ احدی نداریم اما در این فوتبال پرحاشیه چیزهایی شنیده ایم که با روح جوانمردی کیلومترها فاصله دارد . باعث تاسف است که این نگرانی بخش عمده ای از انرژی ما را معطوف به خود کرده است و باعث شده این سوال در ذهن متبادر شود که مبادا این ناپاکی ها هر آنچه کاشته ایم را به تلی از خاکستر بدل کند ! مبادا زحمات تلاشگران لیگ به اشارتی زایل شود . بیش از این قصد واکاوی این مسائل مذموم و نکوهیده را نداریم اما امیدواریم مسئولین محترم لیگ با نگاهی ویژه به دو بازی باقی مانده راه هرگونه پلشتی و پلیدی را بر دستان پشت پرده ببندند و با نظارت بیشتر بر این دو هفته حساس و سرنوشت ساز هر چه بیشتر به برگزاری سالم و به دور از حواشی دیدارهای باقی مانده بکوشند . قطعاً با دقیق شدن روی بازیها و رصد کردن موشکافانه اتفاقات میتوان عرصه را بر ناپاکی ها بست تا حقی از کسی ضایع نشود و این همت هر چه بیشتر مسئولین سازمان لیگ و کمیته های ذیربط را طلب میکند . امیدواریم به این هشدار توجه شایانی مبذول شود تا هم کوچکترین خدشه ای به حقوق هیچ فردی وارد نشود و هم خشنودی حضرت باریتعالی که به ادای حق الناس توصیه نموده است را موجب شود .

 

منبع: سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی