سخنگوی باشگاه ملوان توضیحاتی را درباره اقدام سیروس محجوب برای خرید باشگاه پرسپولیس ارائه کرد. محمدرضا نصرالله زاده در این […]

سخنگوی باشگاه ملوان توضیحاتی را درباره اقدام سیروس محجوب برای خرید باشگاه پرسپولیس ارائه کرد.

محمدرضا نصرالله زاده در این باره به کاپ اظهار داشت: سیروس محجوب امروز تصمیم گرفت پاکت پیشنهادی خود را برای خرید باشگاه پرسپولیس تحویل سازمان خصوصی سازی دهد. از حالا به بعد همه منتظر ساعت ۱۴ هستند تا ببینند تکلیف باشگاه پرسپولیس و استقلال چه خواهد شد و چه کسی این باشگاه را می خرد.

وی در پاسخ به پرسش که اگر مجوب پرسپولیس را بخرد، تکلیف باشگاه ملوان چه خواهد شد، افزود: هرکسی این باشگاه را بخرد از سال آینده برای باشگاه پرسپولیس خرج خواهد کرد. از سوی دیگر در این فوتبالی که هیچ کس حاضر به خرج کردن نیست، هرکس از جیب خود خرج کند، به فوتبال کمک کرده است. فکر نمی کنم مالکیت باشگاه پرسپولیس با برنامه های ملوان تداخلی داشته باشد.