پوررحمت اله بازیکن سرباز تیم تراکتور سازی تبریز که در زمره سهمیه سربازان باشگاه ملوان قرار داشته و در حال […]

پوررحمت اله بازیکن سرباز تیم تراکتور سازی تبریز که در زمره سهمیه سربازان باشگاه ملوان قرار داشته و در حال حاضر نیز قراردادی ۳ ساله با باشگاه ملوان دارد که اسناد و مدارک آن موجود و در زمان مقتضی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت ، به تازگی و در یک گفت و گو با یکی از سایت های پر بیننده اظهاراتی را بیان نموده است که بیشتر از این که باعث تخریب مخاطبانش شود ، خودش را تخریب می کند .

پور رحمت اله و شاهین ثاقبی در زمره سربازان سهمیه باشگاه ملوان هستند که بطور قطع پس از طی دوران ۲ ساله خدمت سربازی خود باید برای مدت ۳ سال برای تیم ملوان بازی کنند تا به امضای قراردادی که با این تیم منعقد کرده اند ، خود را پایبند نشان دهند .اگر چه پور رحمت اله پس از دعوت به اردوی تیم ملی به بهانه درگیری اش با امتحان و تنها به خاطر ۱۰ ، ۲۰ میلیون تومان اضافی سر از تیم تراکتور سازی در آورد که این مسئله خود به خود میزان تعصب او به ملوان را نشان می دهد (!) در شرایطی که او پیش از آغاز لیگ چهاردهم قرار داد مالی و مدت قراردادش را با ملوان پس از توافق ، نهایی کرده بود ، اما چه شد که بازیکن به ظاهر دلسوز این روزهای ملوان به ناگاه سر از تیم تراکتور سازی در آورد ، این دیگر از آن دست سئوالاتی است که خود رحمت اله باید پاسخگوی آن باشد .

پور رحمت اله که در ماجرای پیش آمده و در روزهای حساس ملوان بناگاه دانسته یا ندانسته چنین حرف هایی را به زبان می آورد قطعا در این ماجرا صد در صد مقصر است و این واقعیت را باید بپذیرد که پس از پایان دوران سربازی اش باید برای ۳ سال برای ملوانان بازی کند ، البته اگر جایگاهی در این تیم برای او باقی مانده باشد .

پیش بینی می شود که پور رحمت اله و ثاقبی برای جبران اشتباهات خود فصل آینده خودشان به باشگاه ملوان آمده و به تعهدات خود به این باشگاه عمل کنند ، در غیر این صورت این بازیکنان پس از دوران سربازی خود اجبارا باید به ملوان آمده تا شانس احتمالی بازی در این تیم را پیدا کنند .

پوررحمت اله در شرایط این روزهای ملوان مشخص نیست که در تداوم چه خط و خطوطی و با چه قصد و نیتی فرار به جلو را انتخاب کرده و شخص مالک باشگاه را متهم می کنند ، مالکی که تنها جرمش در این میان سکوت و دلسوزی برای بازیکنانی بود که به جای تنور ملوان ، تنور دیگران را گرم می کنند .

پور رحمت اله و ثاقبی بر اساس شواهد و قراین موجود نه تنها هیچ طلبی از باشگاه ملوان نداشته و ندارند ، بلکه بنوعی به این باشگاه بدهکار هم می باشند ، که همین مسئله باعث شده تا باشگاه ملوان طی روزهای آِینده از این بازیکنان به ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه تراکتور سازی شکایت و حق مسلم خود را طلب نماید .

پور رحمت اله به عنوان بازیکن ملوان باید بداند به خاطر اشتباه بزرگی که مرتکب شده است باید تاوان سنگینی را در آینده پرداخت نماید ، تاوانی که میزان آن را طرفداران واقعی ملوان مشخص خواهند کرد . هر چند که پور رحمت اله و ثاقبی پس از حضور دوساله شان در تراکتور سازی و طی مدت سربازی شان باید برای ۳ سال بازیهای ملوان و بازیهای لیگ برتر را از روی سکوها به تماشا بنشینند ، تا بلکه با این برخورد بتوان چنین بازیکنانی را متنبه کرده و باعث شود که از این بس آنها سنجیده تر حرف زده و به جای دیگران خود را گناهکار اصلی بدانند .

باشگاه ملوان صراحتا اعلام می دارد که هیچ رضایت نامه ای را به بازیکنانی چون پوررحمت اله و ثاقبی نداده و بر اساس مستندات موجود آنهارا برای ۳ سال بازیکنان خود می داند ، بازیکنانی که چنین بنظر می رسدغوره نشده مویز شده و راه و رسم جوانمردی را فراموش کرده اند .

پور رحمت اله که در گفت و گویش ، بنوعی خود را داعیه مهربان تر از مادر برای ملوان معرفی کرده است ، اگر حرف هایش بوی صداقت می داد قطعا به خاطر ۱۰ ، ۲۰ میلیون تومان بیشتر امروز در تیم دیگری به جز ملوان بازی نمی کرد و این چنین خودش را با مشکل این چنینی مواجه نمی ساخت .

باشگاه ملوان در پی اظهارات پوررحمت اله از برادران بزرگوار سردار کمالی و سردار باران چشمه درخواست دارد که برخورد لازم با چنین بازیکنانی داشته تا درس عبرتی برای دیگران باشد . بازیکنانی که به خواسته خود قانون را دور زده و مطابق میل خود عمل کرده اند ، نه مطابق خواست قانون .