مالک باشگاه ملوان در پیامی از هواداران ملوان خواست در ۴ بازی باقیمانده فقط و فقط به حمایت از تیم […]

مالک باشگاه ملوان در پیامی از هواداران ملوان خواست در ۴ بازی باقیمانده فقط و فقط به حمایت از تیم بپردازند.

 

 

سیروس محجوب در حساب خود در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام نوشت:

 

« سلام عزیزان کاش حمایت از ملوان فقط به خاطر منافع شخصی و گروهی نباشه کاش در این برهه از زمان حرفای بهتری می زدیم که انسجام تیمی را بیشتر می کردیم کاش من از هواداران یاد می گرفتم که بی هیچ مزد و منتی این نام رو صدا می زنند کاش برای رسیدن به جاهای بالاتر این نام را قربانی نکنیم هر کسی می تواند بسم الله ولی بی بوق و کرنا چون صدای بوقشان گوش خودشان را بیشتر آزار می دهد این گوشت قربانی یا مرغ عزا و عروسی نیست مراقب اظهارنظرتان در این برهه تاریخی از زمان و این نام بزرگ باشید هواداران فقط به تیم فکر کنید به ماندن و جنگیدن ۴ بازی فقط مانده خواهش می کنم دست بردارید الان زمانش نیست جانم را بستانید عشقم را قربانی نکنید این عشق ۱۰۰ هزار شهروند انزلی و هواداران واقعی است. هستیم و تا پای جان می جنگیم حتی اگر جسمم نابود شود فقط بگذارید فصل تمام شود التماستان می کنم به دست و پایتان می افتم.»