در این بخش می توانید گزارش تصویری اردوی ملوانان را در روز طبیعت و در هتل پردیس کرج که توسط […]

در این بخش می توانید گزارش تصویری اردوی ملوانان را در روز طبیعت و در هتل پردیس کرج که توسط یاسین رحمانزاد تهیه شده را مشاهده فرمایید.

عکس:یاسین رحمانزاد

منبع: سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی