به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، تصویر نامه تسویه حساب باشگاه ملوان با شرکت پارسا گشت را […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، تصویر نامه تسویه حساب باشگاه ملوان با شرکت پارسا گشت را می توانید مشاهده نمایید .