اختصاصی – تمرینات آماده سازی ملوان پیش از دیدار با سپاهان اصفهان روز سه شنبه در استادیوم تختی انزلی پیگیری […]

اختصاصی – تمرینات آماده سازی ملوان پیش از دیدار با سپاهان اصفهان روز سه شنبه در استادیوم تختی انزلی پیگیری شد .

 

 

 

عکس : یاسین رحمان زاد